АСАЛБЕК НАЗРИЕВ

АСАЛБЕКИ НАЗРЇ

3-юми декабри соли 1948 таваллуд шудааст. Соли 1972 году Донишкдаи омўзгории ба номи Шевченкои шањри Душанбе, факултаи санъатро бо ихтисоси "њунарпешаи драма ва кино" хатм кардааст. Њунарпешаи Театри давлатии академию драмавии Тољикистон ба номи А.Лањутї. Њунарманди шоистаи ЉШС Тољикистон (1990). Њунарманди халќии Тољикистон (2007). Фаъолият дар театр М. Булгаков «Асири муќаддас» - Бутон М. Варфоломеев «Бегуноњ ва гунањкор» - Тудишкин К. Голдонї «Хизматгори ду хоља » - Труфалдино Н. Гогол «Муфаттиш» - Добчинский М. Миршакар «Корвони хушбахтї» - Њайдар Х. Содиќ «Интихоби домод» - Азимов С. Улуѓзода «Рўдакї» - Љунайд Ж.Б. Молер «Дон Жуан» - Сганарел Ф. Умаров «Зуњуроти нави Суњроб» - Бормон Ц. Луй «Раъду барќ» - Гуй Т. Зулфиќоров «Ќафас бо кеклик» - Њазрат