БАХАДУР МИРАЛИБЕКОВ

БАЊОДУР МИРАЛИБЕКОВ

Њунарпешаи шўравї ва тољик. Њунарманди халќии Љумњурии Тољикистон. Шуъбаи актёрии Донишкадаи давлатии санъат ва фарњанги Тољикистон ба номи М.Турсунзодаро хатм кардааст. Саркоргардони Театри давлатии драматикии русии ба номи В.Маяковский. Узви Иттифоќи синамогарони ИЉШС (1990).