АЛИ МУХАММАД

АЛИ МУХАММАД - МУХАММАД-АЛИ МАХМАДОВ

21-уми декабри соли 1951 дар шањри Сталинобод чашм ба олами њастї кушудааст. Њунарманди шоистаи ЉШС Тољикистон (1984). Њунарманди халќии Љумњурии Тољикистон. Соли 1972 омўзишгоњи рассомии Љумњурии Тољикистонро хатм кардааст. Солњои 1973-1974 дар омўзишгоњи мусиќии Тољикистон аз рўйи ихтисоси асбобњои зарбї тањсил намудааст. Соли 1979 Донишгоњи давлатии Тољикистон (шуъбаи фарњангшитносї)-ро ба итмом расонидааст. Соли 1984 курсњои коргардониро аз худ кардааст. (дар шањрњои Москва ва Душанбе тањсил намудааст). Солњои 1986-1992 – њунарпешаи Театри «Нимљазира»-и шањри Москва мебошад. Љоиза ва мукофотњо Барои офаридани номоди (образ) љавони муосир дар пардаи синамо барандаи љоизаи Ленинии комсомоли Тољикистон (1982) гардидааст.