ВАТАЕВ БИМБОЛАТ

ВАТАЕВ БИМБОЛАТ

15-уми марти соли 1939 дар дењаи Батакоюрти нави ЉМШС Осетияи шимолї чашм ба олами њастї кушодааст. Њунарманди халќии ЉМШС Осетияи шимолї (1968). Њунарманди шоистаи ЉШФСР (26.06.1981). Њунарманди халќии ЉШФСР (15.05.1990). Омўзишгоњи театрии ба номи Б.В. Шукинро (1964, роњбари бадеии курс - А.А. Орочко, коргардон-омўзгор - Ю.П. Любимов) хатм кардааст. Наќши аввали иљрокардааш Лётчик дар намоишномаи достонии донишљўйї (дипломї) «Одами мењрубон аз Сезуан» дар тањияи Юрий Любимов мебошад. Аз соли 1959 — њунарпешаи театри мусиќию драмамтикии Осетияи шимолї, дар Театри мазњакавию драмавии Таганка наќш бозидааст (1964—1965), солњои 1969—1975 — њунарпешаи киностудияи «Тољикфилмм», коргардони филмњои телевизионї, солњои 1994—1998 — вазири фарњанги Осетияи шимолї. Роњбари бадеии Театри давлатии академии Осетияи шимолї. Њунарпешаи боистеъдод 50 наќшњои театриро иљро кардааст ва дар 30 филм наќш офаридааст. 9-уми майи соли 200 дар Владиќафќоз оламр тарк гуфта, дар мавзеи Гулгашти Шрафа ба хок супорида шуд. Фаъолият дар театр Шоњ Лир («Шоњ Лир» Шекспир) Клавдий («Гамлет» В. Шекспир) Шоњ Эдип Софокл Лука («Дар ќаър» М. Горкий) Данко Чермен («Чермен» Г. Плиев) Борахон («Фариштаи рондашуда» Ш. Љикаев) Едигей («Рўз ба мисли ќарн дароз мешавад» аз Ч. Айтматов) Љоиза ва мукофотњо Нишони «Дўстї» (10.04.1995). Барандаи љоизаи давлатии ЉШС Тољикистон ба номи Рўдакї барои ширкат дар муколамаи «Корномаи Рустам» (1973). Барандаи љоизаи љумњуриявии ЉМШС Осетияи шимолї ба номи К. Л. Хетагуров.