ЃУЛОМОВ ИСФАНДИЁР ЊАСАНОВИЧ

15-уми феврали соли 1947 таваллуд шудааст. Соли 1971 ГИТИС-ро хатм кардааст. Њунарпешаи Театри давлатии академию дрмамавии Тољикистон ба номи А.Лоњутї. Зиёда аз 40 наќш дар кино бозидааст. Фаъолият дар театр Федор Иванович («Ќатрае аз бањр» М. Холов), Шоњ («Фолбин Афандї» А. Бањорї), Ванеев («Эътирози њабдањум» Ю. Лиманов), Собир («Умед» Ш. Солењов), Муллокарим («Алафњои бегона» С. Сафаров), Коко («Роњгумзада» М. Хаёлов)