ГУРМИНДЖ ЗАВКИБЕКОВ

ГУРМИНЉ ЗАВЌИБЕКОВ

1-уми майи соли 1929 дар ноњияи Рўшони ВМКБ ба дунё омадааст Дар мактаби №3 ба номи С.М.Кирови шањри Хорўѓ тањсил кардааст. Донишкадаи театрию њунарии ба номи А.Н.Островскийи шањри Тошкандро (1954) хатм кардааст. Солњои 1943—1946 — мусиќинавози дастаи бачагонаи Помир, солњои 1946—1950 — њунарпешаи театри вилоятии мусиќию драмавии шањри Хорўѓ, аз соли 1954 — дар Театри давлатии академию драмавии Тољикистон ба номи А.Лоњутї наќшњои барљастаи асосии ќањрамонони миллиро бозидааст. Аз соли с 1956 дар синамо фаъолият дорад. Њунарманди халќии Љшс Тољикистон (1966). Бо неруву маблаѓњои хеш дар Душанбе осорхонаи «Асбобњои халќї»-ро созмон додааст. Осорхона дорои асбобњои аврупої ва шарќї буда, дар љумњурї ва берун аз он бо номи «Осорхонаи Гурминљ» машњур мебошад. Љоиза ва мукофотњо Барандаи љоизаи давлатии ЉШС Тољикистон ба номи Рўдакї (1965, барои наќши Саид Уртабоевро дар филми «Одам пўсташро иваз мекунад» бозидан).