ЗАХИР ДУСМАТОВ

ЗОЊИР ДЎСТМАТОВ

Соли 1914 ба дунё омадааст. Њунарпешаи шўравї ва тољик. Њунарманди халќии ЉШС Тољикистон (1957). ГИТИС-ро хатм кардаст (1941), дар Театри мусиќию драмавии Ленинобод ба њайси њунарпеша ва коргардон фаъолият кардааст. Аз соли 1944 – дар њайати Театри ба номи Лоњутї кор мекунад. Фаъолият дар театр Сартарош ("Шаби 28-ум" Икромї), Тешабобо ("Шодиёна барои хабари хўш" Зокиров), Акталиев ("Тариф-Хољаев" Дењоти ва Рањимзода ), Горностаев ("Муњаббати бањорї ") ЉОИЗВА ВА МУКОФОТЊО Бо нишонњои «Байраќи сурхи мењнат» ва «Рамзи эњтиром», грамотаи фахрии Президиуми Шўрои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.