Eraj

АБДУРАЗОКОВ ХАБИБУЛО

АБДУРАЗОЌОВ ЊАБИБУЛО (07.11.1937), њунарпеша, коргардон, њунарманди халќии Тољикистон (1987). Узви Иттифоќи синамогарони ИЉШС (1973). Бо нишонњои «Дўстии халќњо» (нишони ИЉШС, 1980), «Дўстї» ( нишони Тољикистон, 1998), грамотаи фахрии Президиуми Шўрои Олии Тољикистон, медали «Барои мењнати шоён» ба муносибати 100-солагии зодрўзи В.И.Ленин (1970), медали Иљлосияи 16-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон сарфароз гардидааст. Студияи тољикии (роњбарони бадеї, …

АБДУРАЗОКОВ ХАБИБУЛО Read More »

АБДУЛВАХОБ НУРМАТОВ

АБДУЛХОМИД НУРМАТОВ 1-уми июли соли 1915 – 3-юми декабри соли 1982 Њунарпеша, коргардони дубляж. Њунарманди шоистаи ЉШС Тољикисон (1974). Узви Иттифоќи кинематографистони ИЉШС (1963). Студяи тољикии (роњбари бадеї њунарманди халќии ИЉШС М.Ф.Астангов) Донишкадаи давлатии санъати театрї ба номи А.В.Луначарскийро(Москва, 1941)хатм кардааст. Аз соли 1941 то соли 1963 – њунарпешаи Театри акадамеию драммавии ба номи А. …

АБДУЛВАХОБ НУРМАТОВ Read More »

АБДУЛЛАЕВ АЛОВУДДИН

АБДУЛЛОЕВ АЛОВУДДИН ЉАФАРОВИЧ (15.05.1965) Њунарпеша, њунарманди шоистаи Тољикистон (2006). Узви Иттифоќи синамогарони Тољикистон (2004). Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М.Турсунзодаро бо ихтсисоси њунарпешаи синамо ва театр хатм кардааст (1989) . Њунарпешаи соњиби маълумоти васеи эљодї, дар театру кино наќшњои мухталифи жанрњои фољиавї, хусусияти тезу тундї, мазњакавиро бозидааст. Махсусан, ў дар жанри мазњака …

АБДУЛЛАЕВ АЛОВУДДИН Read More »