Ҳунармандон

Мухаммадчонов Ато

Муњаммадљонов Ато Самуидинович 2-юми сентябри соли 1940 – 9-уми сентябри соли 2002. Пас аз хатми мактаби миёна барои кори минбаъда ба Театри Лоњутї омада, аз наќшњои кўчак њунарашро сайќал дода, минбаъд дар наќшњои асосї њунарнамої мекард. Бо синамои тољик аз соли 1961 њамкорї дошт. Бењтарин наќшњояш усто Мухтор аз филми њунарии «Духтари сеюм», Мирзо Абдулло …

Мухаммадчонов Ато Read More »

Махмадсаид Шохиён

Махмадсаид Шохиён (18.03.1966), њунарпеша. Факултаи театрию њунарии Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М.Турсунзодаро (1989) аз рўйи ихтисоси њунарпешаи драма ва кино; факултаи молшиносии молњои ѓайриозуќавии Донишкадаи тиљоратии Тољикистонро аз рўйи ихтисоси молшинос-тољир хатм кардааст. Солњои 1989-1993 – њунарпешаи Театри давлатии академию драмавии Тољикистон ба номи А.Лоњутї; солњои 1993-1995 – роњбари ќањвахонаи «Чашма» …

Махмадсаид Шохиён Read More »

ИСЛОМОВ ГОЛИБ КАЛАНДАРОВИЧ

ИСЛОМОВ ЃОЛИБ ЌАЛАНДАРОВИЧ Соли 1947 ба дунё омадааст. Донишкадаи давлатии санъати театрии шањри Москваро хатм кардааст (коргоњи Б.Бибиков и О.Пижова). Њунарманди Театри давлатии драмавии љавонон ба номи М.Воњидов. Дар бештар аз 40 филм наќш бозидааст.

КИММАТШО ИМАТШОЕВ

ЌИММАТШО ИМАТШОЕВ Њунарманди шоистаи ЉШС Тољикистон. Дар Театри давлатии академию драмавии Тољикистон ба номи А.Лоњутї кор кардааст. Падари њунарпеша Маќсудшо Иматшоев.

ЗОИР ДУСТМАТОВ

ЗОЊИР ДЎСТМАТОВ Соли 1914 ба дунё омадааст. Њунарпешаи шўравї ва тољик. Њунарманди халќии ЉШС Тољикистон (1957). ГИТИС-ро хатм кардаст (1941), дар Театри мусиќию драмавии Ленинобод ба њайси њунарпеша ва коргардон фаъолият кардааст. Аз соли 1944 – дар њайати Театри ба номи Лоњутї кор мекунад. Фаъолият дар театр Сартарош (“Шаби 28-ум” Икромї), Тешабобо (“Шодиёна барои хабари …

ЗОИР ДУСТМАТОВ Read More »

ГУРМИНЧ ЗАВКИБЕКОВ

ГУРМИНЉ ЗАВЌИБЕКОВ 1-уми майи соли 1929 дар ноњияи Рўшони ВМКБ ба дунё омадааст Дар мактаби №3 ба номи С.М.Кирови шањри Хорўѓ тањсил кардааст. Донишкадаи театрию њунарии ба номи А.Н.Островскийи шањри Тошкандро (1954) хатм кардааст. Солњои 1943—1946 — мусиќинавози дастаи бачагонаи Помир, солњои 1946—1950 — њунарпешаи театри вилоятии мусиќию драмавии шањри Хорўѓ, аз соли 1954 — …

ГУРМИНЧ ЗАВКИБЕКОВ Read More »

ГУЛОМОВ ИСФАНДИЁР ХАСАНОВИЧ

ЃУЛОМОВ ИСФАНДИЁР ЊАСАНОВИЧ 15-уми феврали соли 1947 таваллуд шудааст. Соли 1971 ГИТИС-ро хатм кардааст. Њунарпешаи Театри давлатии академию дрмамавии Тољикистон ба номи А.Лоњутї. Зиёда аз 40 наќш дар кино бозидааст. Фаъолият дар театр Федор Иванович («Ќатрае аз бањр» М. Холов), Шоњ («Фолбин Афандї» А. Бањорї), Ванеев («Эътирози њабдањум» Ю. Лиманов), Собир («Умед» Ш. Солењов), Муллокарим …

ГУЛОМОВ ИСФАНДИЁР ХАСАНОВИЧ Read More »

ВАТАЕВ БИМБОЛАТ (БИБО) ЗАУРБЕКОВИЧ

ВАТАЕВ БИМБОЛАТ 15-уми марти соли 1939 дар дењаи Батакоюрти нави ЉМШС Осетияи шимолї чашм ба олами њастї кушодааст. Њунарманди халќии ЉМШС Осетияи шимолї (1968). Њунарманди шоистаи ЉШФСР (26.06.1981). Њунарманди халќии ЉШФСР (15.05.1990). Омўзишгоњи театрии ба номи Б.В. Шукинро (1964, роњбари бадеии курс – А.А. Орочко, коргардон-омўзгор – Ю.П. Любимов) хатм кардааст. Наќши аввали иљрокардааш Лётчик …

ВАТАЕВ БИМБОЛАТ (БИБО) ЗАУРБЕКОВИЧ Read More »